החלפות לשיעורים של איל במהלך פברואר:

7/2/18 רביעי 19:30 ממשיכים אלינור שלזינגר
8/2/18 חמישי 08:15 מתקדמים מיכאל
9/2/2001 שישי 08:15 ממשיכים לא יתקיים שיעור
12/2/2001 שני 19:30 ממשיכים ומתקדמים מיכאל
14/2/2001 רביעי 19:30 ממשיכים אלינור שלזינגר
15/2/2001 חמישי 08:15 מתקדמים מיכאל
16/2/2001 שישי 08:15 ממשיכים מיה
19/2/2001 שני 19:30 ממשיכים ומתקדמים מיכאל
21/2/2001 רביעי 19:30 ממשיכים אלינור שלזינגר
22/2/2001 חמישי 08:15 מתקדמים מיכאל
23/2/2001 שישי 08:15 ממשיכים מיה
26/2/2001 שני 19:30 ממשיכים ומתקדמים מיכאל
28/2/2001 רביעי 19:30 ממשיכים אלינור שלזינגר
1/3/2001 חמישי 08:15 מתקדמים גיבוי: מיכאל